Moda na wiele kanałów

Friday, 25th April 2014

Na portalu Ecommerceblog.pl pojawił się artykuł o wielu kanałach docierania do konsumenta.

"Współczesnego konsumenta, podążającego za najnowszymi rynkowymi trendami, wcale nie trzeba uczyć, jak dotrzeć do informacji o interesujących go produktach. Świadomość szerokiego wachlarza możliwości kontaktu, niejako wymusza na sprzedawcy uruchamianie tych kanałów, z jakich chce korzystać klient."

"Podejście do wielokanałowości przeszło długą drogę ewolucji w świadomości detalistów. W oczach przedsiębiorcy salon stacjonarny, sklep internetowy, interaktywny kiosk czy aplikacja mobilna, nie są już traktowane jako całkowicie odrębne kanały sprzedaży. Kluczem do sukcesu jest spójność wszystkich wykorzystywanych narzędzi i kanałów. Błędem natomiast traktowanie każdego z kanałów jako osobno działającego bytu. Oczywistym jest, że każdy z nich rządzi się innymi prawami, ale kluczowa jest traktowanie ich jako jedność – wdrożenie wspólnej strategii sprzedażowej oraz marketingowej."


"Multichannel otwiera przed sprzedawcą wiele możliwości na wyróżnienie, a także usprawnienie działania przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w przypadku dużych firm czy sieci handlowych, pojawia się potrzeba integrowania poszczególnych kanałów oraz systemów ERP, CRM, baz danych wykorzystywanych w codziennej pracy. Im więcej przybywa systemów, tym coraz większego znaczenia nabiera, że systemy te powinny działać razem, a nawet być zarządzane z poziomu jednej centralnej aplikacji. Takie rozwiązanie zapewnia pracę na jednej bazie klientów i zbieranie informacji z kilku miejsc jednocześnie, o ich zachowaniach zakupowych oraz upodobaniach."

"Popularność strategii wielokanałowych potwierdzają wyniki ostatnich badań, przeprowadzonych przez firmę doradczą CBRE wśród 50. wiodących detalistów na świecie. Dane opracowane na podstawie ankiet jednoznacznie wskazują na to, że międzynarodowe sieci handlowe planują silny rozwój wielokanałowy w 2014 roku i co więcej, chcą korzystać przy tym z zaawansowanych, nowych technologii. 80 proc. badanych wskazuje na to, że wielokanałowe działania zwiększą ruch klientów w ich salonach. Z kolei aż 87 proc. twierdzi, że wielokanałowość może wpłynąć pozytywnie na wysokość ich całkowitych dochodów. Natomiast 66% ankietowanych przyznało, że głównym celem ich strategii cyfrowej jest dążenie do wzrostu przychodów poprzez zwiększenie liczby odwiedzin zarówno online, jak i offline."

wielo

Źródło Ecommerceblog.pl