The Holidays Are Here! The Psychology of Impulse Buying - Infographic

Thursday, 18th December 2014

Source Marketo.com

How to Do One-to-One E-Commerce - Infographic

Wednesday, 17th December 2014

Source Inc.com

2014 Marketing Statistics Every CMO Should Know - Infographic

Monday, 15th December 2014

Source Socialfresh.com

Co się zmieni po 25 grudnia wraz z wejściem ustawy o prawach konsumenta?

Monday, 15th December 2014

Ustawa implementująca dyrektywę 2011/83/UE wchodzi w życie 25 grudnia 2014 roku. Jej głównym celem jest lepsze wykorzystanie potencjału sprzedaży na odległość w Unii Europejskiej.


 „Po 25 grudnia 2014 r. polskie sklepy internetowe będą zobowiązane do respektowania takich samych praw konsumenta i przestrzegania katalogu identycznych obowiązków informacyjnych jak sklepy w pozostałych państwach UE. Dostosowanie więc działalności do prawa polskiego będzie jednocześnie dostosowaniem do wymagań funkcjonujących w całej UE.


Zgodnie z nowym prawem od przedsiębiorcy nie jest wymagane umieszczenie na swojej witrynie znaku jakości. We wszystkich państwach UE obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy lub w przypadku zakupu usługi – 14 dni od zawarcia umowy.

Jeżeli konsument odstąpi od umowy, przedsiębiorca musi zwrócić mu koszty zakupu towaru, jak i koszty dostarczenia go ze sklepu do klienta. Nie musi jednak zwrócić kosztów, jakie poniósł konsument na odesłanie towaru z powrotem do sklepu, chyba że zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.”


Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Ultimate page SEO factors - infographic

Sunday, 14th December 2014

Source Onlinesocialmedia.net

    Page: 12 / 101
Previous Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  17  18  19  20   Next Page